Innomed

Innomed

Start-up year

Start-up year: 
2014

Closing year

Closing year: 
2014
Research area: 
Funding: 

Helsedirektoratet.

Kartlegging av tiltak som kan øke mestirngen blant eldre.