Boligmarkedsanalyse - Solund kommune (2014:6)

Boligmarkedsanalyse - Solund kommune (2014:6)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2014
Volume: 
6

Solund kommune er en liten øykommune i Sogn og Fjordane som har opplevd stor fraflytting. Kommunen sliter med et ensidig boligmarked med behov for fornyelse for å tiltrekke seg nye innbyggere. Kommunen må ta noen grep fo tilrettelegging og trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å gå videre med strategi- og planarbeidet.

Formålet med studien er å identifisere utfordringer kommunen har i sitt boligmarked, og om disse kan være et hinder for etableringer – både for bedrifter og for enkeltpersoner som ønsker å bosette seg i kommunene.