Naturfare infrastruktur flom og skred

Naturfare infrastruktur flom og skred

Start-up year

Start-up year: 
2014

Closing year

Closing year: 
2015
Funding: 

NVE, Jernbaneverket, Statens Vegvesen.

Kartlegge bevegelse ved bruka av InSAR-teknologi i et område ved Bergen.