Hvor godt tåler norske dammer jordskjelv?

Hvor godt tåler norske dammer jordskjelv?

January 23, 2015
Executive Secretary

De fleste norske dammer er ikke designet og bygget for å tåle jordskjelv. Mange betongdammer trenger derfor omfattende forsterkninger.

Det er innført nye regler som krever at dammer skal dimensjoneres og kontrolleres mot jordskjelv. Dette gjelder også for eksisterende dammer. De fleste dammene her i landet er ikke bygget for å motstå jordskjelvbelastning, og kan derfor være sårbare ved et eventuelt jordskjelv.

Støtte fra RFF og Nordland fylke
Norut har fått støtte til prosjektet fra Regionale forskningsfond (RFF) og Nordland fylkeskommune (NFK). Målet er å utvikle metoder for hvordan vi i Norge på best mulig måte kan gjennomføre bedre analyser og kontrollmetoder. Prosjektet er direkte knyttet til NVEs målsetting om å bidra til at dammer er konstruert på en sikker måte.

Omfattende forsterkninger
Dimensjonering av dammer mot jordskjelv er svært komplekst, og kan gjennomføres på mange forskjellige måter. Det synes imidlertid uunngåelig at mange betongdammer vil trenge omfattende forsterkninger, som et resultat av innføring av nye krav mht jordskjelvlaster.

Hovedmål for prosjektet
Målsettingen på sikt er å finne frem til metoder som ivaretar kravene til sikkerhet, samtidig som man håper å redusere behovene og kostnader for forsterkning og oppgradering.

Prosjektstøtten fra RFF og NFK gjør det mulig for Norut å starte arbeidet innenfor temaet, men dersom vi skal nå hovedmålsettingen er vi avhengige av å få med oss flere samarbeidspartnere i et større hovedprosjekt.