Search and rescue in the High North - SARiNOR

Search and rescue in the High North - SARiNOR

Start-up year

Start-up year: 
2015

Closing year

Closing year: 
2015
Funding: 

Maritimt forum Nord

Partners: 

UiT Norges arktiske universitet. Lufttransport AS. 

Arbeidspakke 3 i SARiNor-prosjektet ledes fra Norut.

Norut skal, i tett sammarbeid med Lutftransport og UiT, analysere tilgjengelig kapasitet for Barents- og Polhavet med fokus på søk, samt identifisere begrensninger og utfordringer med dagens ressurser, teknologi og organisering for søk. 

Arbeidet vil gi konkrete forslag til forbedringstiltak samt nye utviklings- og forskningsprosjekter. Prosjektet vil være nært knyttet mot pågående arbeid på sensorteknologi, ubemannede flysystem samt kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester i Tromsø.