Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland. En analyse av pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter (2014:1003)

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland. En analyse av pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter (2014:1003)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Note
Year: 
2014
Volume: 
1003

Notatet er basert på analyser av registerdata om sysselsetting, pendling, arbeidsledighet og utdanning i Nordland og regioner av Nordland, samt undersøkelser fra blant andre NAV og NHO.

I kapitlet der en ser framover i tid er det lagt til grunn prognoser fra departementenes "Kunnskapsinnhenting i Nord - verdiskaping i nord" og SSBs prognoser for framtidig behov for helsepersonell og undervisningspersonell, samt SSBs befolkningsframskrivninger.