Key favtors for increased use of the Northern Sea Route (Drivers Fram)

Key favtors for increased use of the Northern Sea Route (Drivers Fram)

Start-up year

Start-up year: 
2014

Closing year

Closing year: 
2014
Funding: 

Norsk Polarinstitutt

Partners: 

Fridtjof Nansens Insitutt, Akvaplan-niva og Capia AS.

Prosjektet er en del av flaggskipet "Havisen i polhavet, teknologi og avtaleverk".