Impacts of hazardous substances on human health and communities in the Barents region (BarCom)

Impacts of hazardous substances on human health and communities in the Barents region (BarCom)

Start-up year

Start-up year: 
2013

Closing year

Closing year: 
2015
Funding: 

Utenriksdepartementet

Partners: 

UiT Norges arktiske universitet, NILU, NArFU, RAS Komi SC. 

Formålet med prosjektet er å styrke lokalsamfunn, offentlige myndigheter og næringsaktører i nord på norsk og russisk side sin evne til å ta hensyn til skadestoffer på en måte som kan bidra til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling.

Dette ved å undersøke sammenhengene mellom folks levevaner og miljøfaktorer, og hvordan kunnskap påvirker politikk, forvaltning og individuell adferd.

Prosjektet er finansiert gjennom Utenriksdepartementets Nordområdemidler til arktisk samarbeid og Barents2020.