Først med satellittbilder fra Nepal

Først med satellittbilder fra Nepal

April 30, 2015

Norut i Tromsø leverer de første satellittbildene fra skjelvet i Nepal.

Akkurat nå sitter jordskjelvforskere over hele verden og gjennomgår bildene seniorforsker Yngvar Larsen har levert. Ved å tolke bildene er det mulig for geologene å si noe om den geofysiske betydningen det kraftige skjelvet har hatt. Bildene fra Larsen er en viktig element når det gjelder å forstå hvorfor jordskjelv inntreffer.

- Det er mulig å få ut bilder raskere enn tidligere. Det betyr at vi at vi nå ser effekten av det store europeiske romfartsprogrammet Copernicus. Bildene kommer fra satellitten Sentinel-1 som går i bane rundt jordkloden, forteller Larsen.

Raskere enn før

På grunn av det systematiske opptaksmønsteret til satellittene i Copernicus-programmet, var områdene i Nepal og Tibet allerede dekket med bilder i løpet av de tre siste ukene før jordskjelvet. Derfor tok den kun 4 dager før det første bildet etter jordskjelvet var tilgjengelig og kunne sammenliknes med bilder tatt før jordskjelvet inntraff.

- At det skjer så raskt, er helt nytt. Raskere enn tidligere kan man se hvilke områder det har vært bevegelse i. Det er til stor nytte når det gjelder å forstå mekanismene bak et jordskjelv, men også for å kunne si noe om hvor hjelpearbeidet bør fokuseres, sier Larsen, som er internasjonal ekspert innenfor anvendelse av data fra radarsatellitt.

Sterkt fagmiljø

- Jeg er stolt over det Larsen bidrar med. Det er en anerkjennelse av Noruts sterke fagmiljø, og er et resultat av at det i Tromsø gjennom 30 år er bygd opp sterk kompetanse innenfor jordobservasjon, sier konsernsjef Ivan C. Burkow.

Sentinel-1 er den første av i alt seks nye satellitter som inngår i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) sitt Copernicus-program. Sentinel-1 skal levere radarsignaler fra hver flik av jorda hver tolvte dag. Hver minste forandring på bakken kan måles, helt ned til bevegelser på noen millimeter.

Norut, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norsk romsenter har bygd opp kompetanse på signalbehandling i en årrekke. Metoden kalles InSAR, og går ut på at lag på lag av satellittbilder legges oppå hverandre. Slik kan en se endringer i jordoverflaten. Akkurat nå leder Norut prosjektet InSARap i samarbeid med NGU og forskningsmiljø i England, Nederland og Polen. Forskergruppen skal tolke dataene fra Sentinel-1 fram til høsten 2015.

Les mer

Prosjektets hjemmeside: insarap.org

BBC News: Sentinel satellite reveals Nepal quake movement

ESA: Nepal earthquake on the radar

Norsk romsenter: Norut leverer satellittdata om jordskjelvet i Nepal