Overvåker de farlige fjellene

Overvåker de farlige fjellene

August 28, 2015
Head of Communication

Samme dag som katastrofefilmen "Bølgen" slippes på velgerne, gleder partileder Trine Skei Grande i Venstre seg over at farlige fjell i Norge overvåkes fra satellitt.

Venstre har spilt en viktig rolle i at Norge fortsatt deltar i det europeiske romforskningsprogrammet Copernicus. Fredag 28. august besøkte partileder Trine Skei Grande Norut for å se og lære mer om rom-jord-forskning i praksis.

Seniorforsker Tom Rune Lauknes fortalte hvordan Norut har utviklet programvare (kalt InSAR) for å tolke radarsatellittbilder, som gjør det mulig å følge ørsmå bevegelser i ustabile fjellparti. 

-          En radarsatellitt 800 kilometer fra jorda kan måle avstander på bakken helt ned på millimeternivå. Vi ser på forskjellen på bilder over tid, og slik kan vi måle hvor mye fjellet har beveget seg, forklarte forskeren.

-          Geologene fra Norges geologiske undersøkelser, som måler bevegelse på bakken, forteller at kartene stemmer perfekt med terrenget, så radarbildene er blitt et veldig viktig verktøy, forteller han videre.

Mange ustabile fjell

I dag kjenner en til rundt 300 ustabile fjellpartier i Norge. Fire av disse overvåkes døgnet rundt, blant annet Åkneset i Møre og Romsdal som er åsted for filmen «Bølgen». De siste årene er det kartlagt mange nye fjell i bevegelse, særlig i Nord-Norge.

Tom Rune Lauknes fortalte Venstre-lederen at tilgangen til data fra Sentinel-satellittene i Copernicus vil gjøre det mulig å kartlegge hele Norge, noe som er viktig for sikkerhet, beredskap og planlegging av infrastruktur.

Ubemannede fly

Venstre-lederen og hennes følge av lokale listetopper på kommune- og fylkestingsnivå fikk også en orientering om Noruts virksomhet med ubemannede fly (UAV).

Denne uken har Norut hatt fire UAV-team ute i felt: Et på Island for å kartlegge skog, et i Hornsund på Svalbard for å kartlegge breendringer, et team i Indre Troms og et team som har kartlagt nise i Rystraumen i Tromsø. Dette viser noe av den allsidige nytten av radarteknologi i kombinasjon med ubemannede fly.

Fra satellitt og helt hjem

Venstre-lederen fikk også en demonstrasjon av integrering av satellittbilder og kart i 3D. En visuell reise over Norge gjorde også et sveip innom Grandes hjemsted. Hun konstaterte at det er en viss bevegelse, eller innsynking, i grunnen der hun bor. Gjestene fra Venstre lot seg fasinere av  teknologien og kom opp med flere forslag til anvendelse.

-          Kult, dette skulle jeg gjerne sittet og lekt meg med selv, konkluderte en fornøyd Venstre-leder Trine Skei Grande.