Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)

Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2015
Volume: 
2

Rapporten, utgitt av Nordlandsforskning i samarbeid med Norut, gir ei framstilling av samspillet melom barnehagens indre og ytre forutsetninger for å gi samiske barn et barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur og som styrker deres samiske identiet og språkutvikling.

Rapporten viser store variasjoner i barnas språkstøtte og de samiske språkenes styrke rundt om i lokalmiljøene.

Basert på evalueringa anbefales Sametinget å opprette et behovsstyrt tilskudd for å styrke språkarbeidet i barnehager der språkstøtten i barnas omgivelser er svak. 

For samiske barn i norske barnehager vil en viss oppmykning i kriteriene for å få tilskudd kunne gi flere barn et språkopplæringstilbud.