Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)

Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)

Research area: 
Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2015
Volume: 
12/2015

Formålet med etisk kompetanse og systematisk praktisk etikkarbeid i tjenestene er å styrke brukerens opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Dette skal skje gjennom hovedmålet; at medarbeiderne får styrket sin etiske kompetanse, og ved at det etableres et systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene.

Sluttevalueringen omhandler hvordan det nasjonale ‘Samarbeid om etisk kompetanseheving’ (Etikkprosjektet) er organisert og drevet frem, og hvilken betydning dette har hatt for oppnåelse av ulike mål.