Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)

Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2015
Volume: 
27:2015

Denne rapporten diskuterer hvilken betydning EniNorges tilstedeværelse i Hammerfest har for attraktivitet og arbeidsmarkedet samt stedets generelle bokvaliteter. Rapporten stiller følgende spørsmål; Hvilken betydning har arbeidsmarkedet for tilflyttere til Hammerfest og hvordan vurderes Hammerfest som bosted av henholdsvis tilbakeflyttere og nytilflyttere?

Konklusjonen er at tilgangen på varierte arbeidsplasser i et bredt arbeidsmarked for kvinner og menn, er svært viktig med hensyn til stedsattraktivitet. I Hammerfest betyr det bredde i jobb- og servicetilbudene både innenfor privat og offentlig sektor, jobber innen kulturnæringer, helse, den internasjonale petroleumsnæringa med mer.

Stedsattraktivitet er derfor preget av et samspill mellom geografiske faktorer, tilknytning og tilhørighet, teknologi, beslutninger fra offentlige og private aktører og strukturer på ulike geografiske og administrative nivå: lokalt, regionalt, nasjonalt og også globalt.