Goliat: Regionale leveranser og sysselsetting

Goliat: Regionale leveranser og sysselsetting

February 29, 2016
Senior Research Scientist

En ny studie fra Norut viser at samlet regional sysselsetting i utbyggingsfasen til Goliat-prosjektet utgjør rundt 450 personer. Om lag 80-85 % av sysselsettingen har vært i Finnmark.

Lokale og regionale leveranser i utbyggingsfasen til Goliat, og til aktivitet som Eni Norge driver fram i form av økt etterspørsel etter varer og tjenester, utgjør 1,1 – 1,3 milliarder norske kroner. 

Regionale virkninger av offshore petroleumsvirksomhet

En ny rapport fra Norut har oppsummert og analysert ringvirkninger av utbyggingsfasen i Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge.

I rapporten framgår det at Goliat-sysselsettingen oppstår i form av operatørens behov for sysselsatte i Eni Norges lokale organisasjon: offshorepersonell, direkteleveranser til utbyggingsprosjekt, forsyningsbase, helikopter, oljevernberedskap samt bygg- og anleggsvirksomhet.

Utbyggingsfasen av Goliat-prosjektet preges av betydelig større aktivitet enn det som framkommer i rapporten. Virksomhet fra kontraktører i utbyggingsprosjektet uten regional aktivitet er utelatt i rapporten.

Viktig kunnskap om regionale effekter av utbygging

Det er ikke tidligere gjennomført studier av offshore petroleumsprosjekter på norsk sokkel, som dokumenterer samfunnsmessige og økonomiske effekter av en fullstendig utbyggingsfase. Rapporten har derfor vesentlig vitenskapelig verdi fordi den bringer ny dokumentert kunnskap om ringvirkninger i utbyggingsfasen av offshore petroleumsutbygginger.

- Rapporten er et viktig innspill til diskusjonen om hvilke regionale effekter man kan forvente av offshore oljevirksomhet i Finnmark, sier prosjektleder for forskningsprosjektet om regionale virkninger av Goliat-utbyggingen, seniorforsker Trond Nilsen i Norut.

Rapporten gir også en oppdatert oversikt over andre type samfunnsmessige ringvirkninger i Finnmark og Troms som følger av Eni Norges tilstedeværelse i Nord-Norge. I framtidig rapportering fra forskningsprosjektet vil Norut også dokumentere ringvirkninger fra driftsfasen av Goliat-prosjektet.

NY RAPPORT: Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)