Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)

Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2016
Volume: 
10/2016

Planleggingens omdømme er et sammensatt spørsmål som knytter seg til status, samfunnsnytte, yrkesidentitet og fagprofil.

Norut har på oppdrg fra Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) gjennomført en kartlegging av omdømmet til planlegging i to definerte målgrupper: studenter i planlegging og brukere av planleggingstjenester (her representert ved rådmenn).

Den viktigste årsaken både bachelor- og masterstudenter oppgir for å velge planlegging er innhold i studiet. 44% av bachelorstudentene er usikre på om de vil gå videre på master. Den viktigste kilden til informasjon om planleggingsstudiet er nettsidene til universiteter og høgskoler.

Rådmennene fremhever at planene ikke må bli viktigere enn målet, eller overskygge andre viktige hensyn i kommunen og lokalsamfunnet. En planlegger må også se helheten. Rådmennene mener videre at oppgaver som beskrives som planlegging kan utføres av en rekke andre yrkesgrupper enn de som er utdannet planleggere.

FUS skal selv ta materialet i rapporten videre og analysere data grundigere. Rapporten inneholder derfor ikke et eget analysekapittel.