Fanger solenergi med karbon-nanorør

Fanger solenergi med karbon-nanorør

October 3, 2016
Head of Communication

Kanskje vil framtidas solfangere bygges opp av karbon-nanorør. Viktig forskningsarbeid er utført av Narvik-mannen Zhonghua Chen, som disputerer 4. oktober.

Tirsdag 4. oktober disputerer Zhonghua Chen for graden ph.d. i realfag.

 Avhandlingen har tittelen «Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers».

Chen har gjort nybrottsarbeid på bruken av multiwall carbon nanotubes (MWCNT) til solabsorbsjon. Målet er å utvikle solfangere med overflatemateriale som gir høy absorbsjon og lav emisjon. I arbeidet med doktorgraden har han både jobbet med produksjon av absorbsjonsmateriale, design, karakteristika og optimalisering, og utsatt materialet for alders- og slitasjetest.

Ifølge bedømmelseskomiteen har Chen gjort et godt arbeid som inneholder mye nyttig vitenskapelig kunnskap.

Zhonghua Chen har vært knyttet til et Norut Narvik-ledet kompetanseprosjekt for næringslivet i regi av Norges forskningsråd, innenfor feltet nanoteknologi og nye materialer. Prosjektet ble ledet av Seniorforsker Quang Nguyen ved Norut Narvik, som også har vært biveileder for Zhonghua Chen. Utviklingsarbeidet har skjedd i samarbeid med den norske bedriften ASV Solar. 

Administrerende direktør Terje Nordvåg ved Norut Narvik sier seg godt fornøyd med at instituttet har produsert nok en ny doktor.

- Det viser vårt gode faglige nivå, og gir oss i tillegg en god tellekant hos Norges forskningsråd, sier Nordvåg.

Disputas 4. oktober 2016

Disputasen foregår ved UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø, Teknologibygget, tirsdag 4. oktober.

Prøveforelesning holdes kl 10.15 over emnet “Graphene for energy applications”. 

Prøveforelesning - Master of Science Zhonghua Chen

Kl 12.15 holdes disputas med offentlig forsvar av avhandlingen "Carbon Nanotube Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers".

Disputas - Master of Science Zhonghua Chen

Bedømmelseskomite for disputasen er 

  • Professor Peter Lund, Department of Applied Physics, Aalto University School of Science, Finland (1. opponent)
  • Professor Ursula Gibson, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences and Technology, NTNU (2.opponent)
  • Professor Frank Melandsø, Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (internt medlem og komiteens leder)

Disputasen ledes av Prodekan forskning Fred Godtliebsen, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Professor Tobias Boström, Institutt for fysikk og teknologi, UiT, har vært hovedveileder for Zhonghua Chen. 

Velkommen på disputas!