Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)

Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2016
Volume: 
19/2016
I forbindelse med etableringen av Noruts kontor i Bardu kom det forespørsel fra Landbrukskontoret i Bardu Kommune om mulighetene for å prøve ut elgtelling med bruk av ubemannede luftfartøyer. Det ble avholdt et forberedende møte med representanter for Bardu og Salangen kommune til stede.
 
I møtet ble det avgjort å gjennomføre et prøveprosjekt over 2 dager i Bardu og Salangen kommune, med fokus på å avdekke potensialet for en effektiv utnyttelse av ubemannede luftfartøyer i denne sammenheng.
 
Erfaringene fra prøveprosjektet er oppsummert i denne rapporten.