Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII)

Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII)

Start-up year

Start-up year: 
2017

Closing year

Closing year: 
2019
Funding: 

Norges forskningsråd og Troms fylkeskommune. Finansiert av Regionalt forskningsfond. 

Partners: 

Tromsø, Gjøvik, Sortland og Skjervøy kommuner. Senter for omsorgsforskning ved UiT og NTNU. University of Southampton. Hartpury University College. Organisasjonspsykologene Skare.

Hovedmål: Implementere innovasjonsledelse og innovasjonskultur i kommunene.
 
Delmål:
1) Identifisere innovasjonspotensiale og barrierer i etatsmodellen.
2) Identifisere og teste ut rapporteringsrutiner i kommunene som fremmer
innovasjonsledelse og innovasjonskultur.
3) Innføre praktiske prosess- og refleksjonsverktøy som fremmer kontinuerlig
innovasjonsledelse blant lederne.
4) Identifisere faktorer og organisering som fremmer samarbeid og kunnskapsdeling i
pasientforløp på tvers av avdelinger i helse- og omsorgssektoren.
5) Fremme resultater og spre ideer til andre kommuner.