Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.

Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Part of book
Publication channel: 
Gyldendal Akademisk
Year: 
2016