Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?

Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Conference
Publication channel: 
Landbruksdirektoratet, Norske reindriftssamers landsforbund
Year: 
2017