Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling

Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Conference
Publication channel: 
Norut
Year: 
2017