Armert, fleksibel forskalingsmatte

Armert, fleksibel forskalingsmatte

January 21, 2004

MARECOM og Norut Teknologi har utført et forprosjekt der formålet var å utvikle og styrkeberegne komponenter til MARECOM-matten.

Forskalingsmatten skal primært benyttes for å beskytte mot erosjon pga. strømninger og bølger i vann, eller for å dekke til konstruksjoner eller deponier på havbunnen.

Matten består av to lag forsterket PVC-duk som sveises sammen til en pose som er utvendig forsterket med et rutenett av tekstilbånd og et patentert låsesystem som hindrer sig og kollaps.

Inne i matten er det ferdig monterte stålwirer som fungerer som en fleksibel armering, og som er forbundet med matten ved hjelp av et spesielt festesystem. Ved montering senkes MARECOM-matten ned i sjøen eller formes over det området som skal beskyttes og fylles med betong.

Produktet er patentert i Norge, Europa og USA og patentrettighetene eies av MARECOM AS.

Kontaktperson: Forsker Bjørnar Sand, tlf. direkte: 76 96 53 58, e-post bjoernar@tek.norut.no

Les mer om MARECOM-matten i Norut Teknologi Informerer:

Norut Teknologi informerer nr. 7/2003