Former fremtiden

Former fremtiden

September 22, 2004

På oppdrag fra lokale, norske og internasjonale bedrifter og institusjoner utfører Norut Teknologi i Narvik forskning knyttet til materialer, konstruksjoner, miljø og klima.

Resultatet av forskningen vil forme fremtiden vår.

- Du kan si det slik at vi driver med produktutvikling. Næringsliv og offentlige instanser kommer til oss med konkrete oppgaver, og vi ser om det er mulig å gjennomføre. På denne måten har vi for eksempel vært med på å lage bedre betong, forbedre oljevernberedskapen og å utvikle og innføre nye metoder for å støpe betong. Forskning handler sjelden om å finne opp noe helt nytt, men oftest om å gjøre forbedringer på kjente problemstillinger, sier Terje Nordvåg. Han er forsker og gruppeleder ved Norut Teknologi.

Norut Teknologi er ett av to nordnorske forskningsinstitutter som forsker innenfor teknologi. I Tromsø forsker man innenfor data og IT, mens Narvik altså har fokus på konstruksjoner og materialer i et miljø- og klimaperspektiv. Litt traust og kjedelig vil mange kanskje si, men her er Nordvåg voldsomt uenig.

- Vet du at vi faktisk kan glemme oljefondet? Selv om det om noen måneder kommer til å runde ufattelige tusen milliarder kroner, er det ikke i nærheten av å kunne dekke regningen vi har foran oss med å bevare, fornye og reparere infrastrukturen vår. Veier, bruer, havner, flyplasser, tunneler, bygninger. Over alt hvor du snur deg rundt, vil du se tikkende bomber som detoneres en etter en hvis vi ikke finner gode og kostnadseffektive måter å holde dem vedlike på. Dette er ett av de viktigste feltene vi her i Narvik driver forskning på, og hvert eneste skritt vi tar i å bli klokere på dette området sparer vi samfunnet for enorme summer, sier Nordvåg.

Men det er ikke bare gammel betong og rustent armeringsjern som opptar Norut Teknologi. Nye materialer kan både erstatte og forbedre eksisterende konstruksjoner, og ikke minst åpne helt nye muligheter for hva og hvordan man kan konstruere. Mange av de nye stoffene er såkalte kompositter, kombinasjoner av materialer som har som fellestrekk at de har lav vekt og stor styrke.

- Her ser du en liten bit av fremtiden, sier Terje Nordvåg, og klasker et ubestemmelig, svart rutenett i bordet foran meg.

- Dette er karbonfiber. Det er lett, det er sterkt, og det er ikke minst svært bestandig. Karbon verken ruster eller smuldrer, og det kommer til å erstatte tradisjonelle bygningsmaterialer i mange sammenhenger. Dette er bare ett av de mange nye materialene vi kommer til å benytte oss stadig mer av i fremtiden. Samtidig kan disse materialene være kompliserte å arbeide med, og spesielt det å beregne hvordan de vil oppføre seg i gitte situasjoner er ofte umulig å gjøre gjennom tradisjonelle analyser. Norut Teknologi bruker derfor store ressurser på å forske innenfor avanserte matematiske beregningsmodeller som skal gjøre det lettere å forutsi hvordan disse materialene vil oppføre seg, sier Terje Nordvåg.

Norut Teknologis kompetanse både på dette og andre områder har brakt selskapet med i en rekke større internasjonale prosjekter, blant annet finansiert av EU. For Norut Teknologi er dette verdifull deltakelse.

- At vi har fått en slik status at vi får være med på disse prosjektene er viktig for oss. Det tilfører oss mye ny kunnskap som vi kan gjøre oss nytte av. Ringvirkningene av dette igjen er høyere kompetanse både i øvrige forskningsmiljøer og hos bedrifter vi har samarbeide med. Jeg tror Norut Teknologi i Narvik har vært en viktig brikke i utviklingen av det teknologiske miljøet i Narvik. Vi har faktisk fått et svært høyt antall teknologiske kompetansebedrifter innenfor materialer og konstruksjon i regionen, sier Nordvåg.

Artikkel i avisen Fremover. Av Terje Næsje.

Kontaktperson: Terje Nordvåg, tlf. direkte: 76 96 53 60, e-post terje@tek.norut.no