Er åpne kontorlandskap lønnsomt?

Er åpne kontorlandskap lønnsomt?

January 21, 2005

Åpne kontorlandskap innføres i stadig flere bedrifter og offentlige institusjoner. Men vi vet faktisk ikke om det lønner seg!

Det eneste vi vet sikkert er at åpne landskap utnytter arealene bedre. Flere folk kan jobbe på færre kvadratmeter. Men forskerne vet ikke om de ansatte blir mer effektive, kreative og innovative. Heller ikke om det er bra for arbeidsmiljø, likestilling, medbestemmelse på arbeidsplassen og forholdet mellom ledelsen og de ansatte.

Dette kommer fram i forskningsrapporten "Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv". Rapporten er resultat av en forstudie gjennomført av Norut Samfunnsforskning i Tromsø. Studien ble gjennomført ved Telenor på Fornebu. Kritiske problemstillinger knyttet til teknologi, kjønn, ledelse og medbestemmelse har blitt fokusert.

"Det er gjort lite forskning på konsekvensene av trådløse nettverk og fravær av kontorvegger. Foreløpig kan vi bare anta og stille spørsmål, for det finnes lite dokumenterbare resultater om effektene av åpne landskap. Vi håper å få jobbe videre med dette", sier prosjektleder Ann Therese Lotherington ved Norut Samfunn.

Norut Samfunn har samarbeidet med Norut IT og Telenor FoU om denne forstudien, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Du finner hele rapporten her.