Er bygningen helsefarlig?

Er bygningen helsefarlig?

February 7, 2005

De helsefarlige stoffene asbest og PCB var tidligere i utstrakt bruk i byggebransjen. Norut Teknologi har utviklet en ny detaljert oversikt som hjelper til med å finne ut om gamle bygg kan være helseskadelige.

I dag er det strenge krav til håndtering og bruk av asbest og PCB, men spørsmålet om materialer inneholder slike stoffer melder seg når man skal selge eller reparere gamle bygg.

Norut Teknologi har utarbeidet en detaljert oversikt over tidsperioder der asbest og PCB har blitt brukt i ulike byggematerialer. Dette dokumentet gjør det lettere å spore opp bygningsdeler og produkter som inneholder stoffene.

Den eneste sikre måten å avdekke spor av de farlige stoffene er gjennom laboratorieanalyser. Det har derfor vært behov for kunnskap om hvor man kan forvente å finne dem. Det er også laget et skjema til bruk ved befaringer, som kan bidra til en ryddig oversikt over antatte forekomster av PCB og asbest.

Kontaktperson Forsker Roy Antonsen