Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2017
Volume: 
9/2017

Denne rapporten kontekstualiserer og videreutvikler kunnskap om barrierer og muligheter for entreprenørskap i samiske områder. Den prøver å gi svar på hvilke faktorer bidrar til å fremme eller hemme entreprenørskap i samiske områder, og hvordan entreprenørskap i samiske områder kan gi et mer robust næringsliv.

Entreprenørskap er en prosess hvor samspillet mellom faktorer på individuelt (kunnskap, sosio-kulturelt), strukturelt (næringsstruktur, demografi, arbeidsmarked) og lokalt nivå kan være avgjørende for hvorvidt entreprenører ønsker å etablere egen bedrift, og hvorvidt vedkommende lykkes.