Norut søker samfunnsforskere og analytisk kjemiker

Norut søker samfunnsforskere og analytisk kjemiker

October 23, 2017
Head of Communication

Nå har vi flere ledige faste stillinger. Vi trenger samfunnsforskere til vårt kontor i Alta, og en analytisk kjemiker som får gode arbeidsvilkår ved Barents Biocentre Lab i Tromsø.

Samfunnsforskere i Alta

Nye samfunnsforskere i Alta ønskes velkommen til vårt kontorfellesskap i Kunnskapsparken. Vi ønsker å rekruttere erfarne forskere, helst med doktorgrad og gjerne med samisk språkbakgrunn, til vårt kontor i Alta. Norut er særlig interessert i forskere med kompetanse og interesse for:

  • Ressursbaserte næringer; verdiskaping og innovasjon
  • Regionale utviklingsveier i Nordområdene
  • Fornyelse i offentlig sektor

Les mer her om stillingene som samfunnsforsker (Alta).

Søknadsfrist: 15. november 2017.

Forsker i analytisk kjemi

Forskeren vil jobbe ved vår avdeling for bioteknologi, og benytte velutstyrte fasiliteter ved Barents Biocentre Lab. Stillingen er fast, og forskeren som tilsettes på ha doktorgrad i analytisk kjemi eller tilsvarende relevant bakgrunn som inkluderer analyse ved hjelp av massespektrometri.

Les mer her om stillingen som forsker i analytisk kjemi (Tromsø).

Søknadsfrist: 6. november 2017.