Får millioner til kompetansesenter

Får millioner til kompetansesenter

December 18, 2017

– Dette er virkelig en gladdag, sier dekan Bjørn Solvang ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik, etter at det ble kjent at Forskningsrådet tildeler prosjektet Kompetansesenter for bygg- og anleggsbransjen i nord 13,7 millioner kroner.

Tekst: Espen Eidum, IVT-fakultetet, UiT. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norut Narvik, SINTEF Nord og UiT Norges arktiske universitet, og skal ledes av UiT ved professor Bjørn Reidar Sørensen og Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet).

Les også: 80 millioner til samarbeid mellom næringsliv og forskning i regionene

Med Narvik som utgangspunkt har senteret som ambisjon å bidra til et strategisk kompetanseløft for bygg- og anleggsbransjen i nord.

Totalt budsjett på 43 mill

– BA-senter Nord skal bidra til kortest mulig vei mellom utdanning, FoU (forskning og utviklingsarbeid) og innovasjon, sier professor Bjørn Reidar Sørensen.

Senteret skal blant annet utvikle kurs og fagmoduler for næringen, identifisere, planlegge og gjennomføre FoU-prosjekter med tanke på et kollektivt løft for en av våre aller viktigste næringer.

Den nasjonale tildelingen via Forskningsrådet gjelder for tre år, med opsjon for ytterligere tre år. Det totale budsjettet for senteret er på 21,5 millioner kroner for de første tre årene, hvoretter nye 21,5 millioner kroner ligger i potten ved en forlengelse.

Omfattende samarbeid

I tillegg til midlene fra Forskningsrådet vil samarbeidspartnerne UiT Norges arktiske universitet, SINTEF Nord, Norut Narvik og næringslivsaktører legge inn egne midler i prosjektet. Fylkesrådet i Nordland har en uttalt intensjon om også å bidra til finansieringen.

Både Solvang og Sørensen understreker at realisering og utvikling av senteret vil skje i nært samarbeid med SINTEF Nord, Norut Narvik, andre relevante fagmiljøer ved UiT i Tromsø og Alta, samt toneangivende aktører og klynger i Bygg og anleggs-næringen i nord og representanter fra offentlig sektor og fra instituttsektoren.

– Prosjektet er tungt forankret i fylkeskommunenes strategier og næringens bransjeorganisasjoner, understreker de to.