Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)

Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2017
Volume: 
15/2017

Partnere i prosjektet: Løkta v. Midt-Troms regionråd, Norut og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms.

Oppdragsgiver: RFFnord.