Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)

Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)