Norut søker dronepilot i Bodø

Norut søker dronepilot i Bodø

February 21, 2018
Head of Communication

Vi ønsker å rekruttere droneflyger, helst med erfaring fra multikopter, til vårt kontor i Bodø.

Som dronepilot på oppdrag fra Norut må du ha bestått Luftfartstilsynets drone-eksamen og ha lisens for fotografering/filming fra luften.

  • Arbeidssted: Bodø.  
  • Arbeidsspråk: norsk og engelsk. 
  • Arbeidet består av flyoperasjoner i felt. Reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med dette. 

Her finner du full utlysning av stillingen.
 

Norut er Nord-Norges ledende institutt for anvendt forskning og innovasjon, med om lag 130 ansatte fordelt på kontorer i Finnmark, Troms og Nordland (se www.norut.no).

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Leder Bodøkontor, Spesialrådgiver Geir Wiik, geir.wiik@norut.no (+47) 481 74 682.