Effektivisering av høsting etter raudåte ved hjelp av droner

Effektivisering av høsting etter raudåte ved hjelp av droner

Start-up year

Start-up year: 
2018

Closing year

Closing year: 
2020
Funding: 

Regionalt forskningsfond Nord. Norges forskningsråd.

Partners: 

Calanus.