Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Conference
Publication channel: 
Forsker- og fagnettverket til SANKS
Year: 
2018