Ser utbygging av vindmøllepark fra verdensrommet

Ser utbygging av vindmøllepark fra verdensrommet

June 26, 2018
Head of Communication

Nord-Norges største vindmøllepark bygges i disse dager på Raudfjell og Kvitfjell på Kvaløya i Tromsø kommune. Satellittbilder forteller hva som har skjedd siden oktober.

Bildene er hentet fra de to radarsatellittene Sentinel 1A og 1B fra EU sitt Copernicus-program, som passerer over Kvaløya nesten daglig. Forsker ved Norut i Tromsø, Jörg Haarpaintner, har satt sammen bildene slik at de viser utbygginga på fjellet dag for dag, fra oktober og fram til i dag.

VIDEO: Her ser du utbygginga på Kvaløya i perioden oktober 2017 til juni 2018.

- Vi som er forskere innenfor jordobservasjon har tilgang til jevnlige satellittbilder fra store deler av kloden. Bildene gir oss verdifulle data til miljø- og klimaovervåkning. Eksempelet fra Raudfjell og Kvitfjell viser tydelig utbygginga av veien innover fjellet, forteller Haarpaintner.

Ses best i mørketida

Denne vinteren har utbyggerne bygget vei og fundamenter til vindmøllene. Det er planlagt til sammen 45 kilometer vei mellom de 67 vindmøllene på Kvitfjell og Raudfjell.

Radarbilder kan brukes både når det er skyer og mørke, og Haarpaintner forteller at vinterbildene fra Kvaløya overraskende nok er bedre enn bildene fra de siste månedene. Når det er lyst og skyfritt kan også vanlige optiske satellittbilder brukes.

Bør brukes mer

Satellittbildene er redskaper som miljømyndighetene kunne brukt i større grad. Bildene viser tydelige endringer i naturen, noe som gjør det lettere å følge opp for eksempel utbyggingsprosjekter.

Norut-forsker Jörg Haarpaintner har tidligere jobbet blant annet med satellittovervåkning av regnskog i Kongo i Afrika. Han forteller at landets myndigheter kan bruke bilder fra radarsatellitter til å følge opp ulovlig hogst av regnskog.

- Vi har tilgang til enorme datamengder fra satellitter, og vi har utviklet analyseverktøy som kan fortelle om ulike endringer på bakkenivå. Dette bruker vi til så forskjellige ting som overvåkning og kartlegging av is, hav, snøskred og flom, klimaendringer, vegetasjonskart, innsynking og fjellskredovervåkning, forteller forskningssjef for jordobservasjon ved Norut, Kjell Arild Høgda.

- Jeg tror ikke miljømyndighetene rundt i landet er klar over hvilket nyttig verktøy satellittdata egentlig er. Særlig bilder fra radarsatellitt er nok undervurdert, mener Kjell Arild Høgda.