Kapasitetsløft for bygg- og anleggsnæringen i nord

Kapasitetsløft for bygg- og anleggsnæringen i nord

June 25, 2018

BA-næringen i Nord-Norge starter nå opp et av landets første prosjekter i Forskningsrådets nye "Kapasitetsløft"-satsing - BA-senter nord. Prosjektet som skal gå over 3+3 år ledes av UiT Norges arktiske Universitet campus Narvik, i samarbeid med Norut Narvik og SINTEF Nord.

Prosjektet skal gi et solid løft både på den bransjerelevante utdanningen og forskningen ved UiT og bidra til økt FoU-aktivitet også i bedriftene. Satsingen skal skje i nært samarbeid med bygge- og anleggsnæringen og både EBA, MEF, Nelfo, NESO og Byggmesterforbundet er med i samarbeidet. To viktige klyngesamarbeid er også med i prosjektet; Betong og Byggearbeid i Arktisk klima og Smart Construction Cluster. Prosjektet er også godt forankret i de tre nordnorske fylkeskommunene.

- Vi bruker BA-senterarbeidet som et virkemiddel til å løfte og videreutvikle våre universitetstilbud innen bygg og anlegg, sier instituttleder ved byggfag UiT, professor Bjørn Reidar Sørensen. Vi gir et viktig tilbud, særlig til næringen i den nordligste landsdelen og ønsker å spisse oss ytterligere på de faglige utfordringer og problemstillinger som er særlig aktuelle her i nord, blant annet knyttet til vårt klima.

- Vi er helt avhengig av å gjøre dette i nært samarbeid med BA-næringen selv og setter stor pris på at alle bransjeorganisasjonene så tydelig har sagt at de ønsker å bidra til dette samarbeidet. I arbeidet med å øke FoU-graden i BA-næringen i nord, er et viktig mål å øke verdiskapningen som følge av dette. Dette vil skje gjennom realisering av nye produkter og tjenester der bedriftene utnytter sine komparative fortrinn med ståsted Nord-Norge.

- Behovet for kompetent arbeidskraft på alle nivå er en av de store utfordrinene for hele bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge. Vi trenger også mer systematisk og faglig solid utviklingsarbeid både i den enkelte bedrift og ved forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Det er derfor veldig gledelig at vi nå får i gang et slikt samarbeid med UiT, sier leder for styringsgruppen i prosjektet, direktør i EBA Hålogaland, Stein Windfeldt.

Kapasitetsløftet starter nå som et prosjekt med en rekke konkrete aktiviteter, mens det parallelt også jobbes med å få etablert et permanent BA-senter ved UiT som skal eie denne satsingen på permanent basis.

(Pressemelding fra EBA - Entreprenørforeningen bygg og anlegg)