Status for samarbeid mellom samisk reiselivsnæring og forskning

Status for samarbeid mellom samisk reiselivsnæring og forskning

September 24, 2018
Head of Communication

Hvilket handlingsrom har samiske entreprenører i reiselivsnæringa? Hvordan klarer de å etablere seg, drifte og kanskje vokse? Nå får vi de første svarene.

Denne uka er UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta, vertskap for The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality. 

Her vil seniorforsker Vigdis Nygaard i Norut legge fram de foreløpige resultatene fra prosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration. Prosjektet startet opp i fjor og går fram til 2020.

Presentasjonen til Nygaard har tittelen Supporting tourism entrepreneurship in Sami area: Financial and political instruments in Norway and Sweden. Innlegget blir en del av bolken Indigenous entrepreneurship, indigenous knowledge and tourism.

Denne bolken på konferansen i Alta tar utgangspunkt i det nevnte prosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration. Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond.

Norut samarbeider tett med flere samiske aktører i reiselivsnæringa gjennom prosjektperioden. Målet med dialogen er å få etablert kunnskap som reiselivsaktørene kan bruke aktivt innad i sin bedrift for å utvikle seg videre.

Les mer: Forsker sammen med samiske entreprenører.

Prosjektblogg: Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder.