Framskritt og fortielse

Framskritt og fortielse

February 10, 2006

Forskere fra Norut Samfunn har vært med på et nytt bokprosjekt om urbefolkninger. Boka vitner om fremgang for nord-samene, men også om fortielse av sør-samene i Trøndelag.

Det felles tema for boka er urbefolkninger og de offentlige ordskifter de inngår i og de fortielser de er omgitt av. Redaktørene og andre foretok to reiser i forbindelse med konferansen; en rundreise med bil fra Tromsø via Nord-Troms til Kautokeino og Karasjok, og ett besøk hos sørsamer på kalvemerking.

Urbefolknings-rettighetene utfordres

Mens de selv som besøkende fikk en positiv mottakelse overalt, og kunne oppleve samiske framskritt i nord, opplevde de at sør-samene fortsatt er fortidd i Trøndelag, også på Universitetet.

Maoriene og deres venner fra New Zealand er vant med at urbefolkninger behandles med positiv oppmerksomhet. I sine refleksjoner fant de at urbefolknings-rettighetene i Skandinavia er like tvetydige og utfordret som i andre deler av verden.

Internasjonalt perspektiv

Kapitlene om samer handler både om Alta-saken og Finnmarksloven i et internasjonalt perspektiv, samisk revitalisering i Nord-Troms og om sør-samene i forhold til både reindriftas rettigheter og historieskriving. De behandler også urbefolkningsstudier ved universitetet og nasjonalparkforvaltning i urfolksperspektiv.

Resten av boka, spesielt kapitlene fra Australia og New Zealand, utfyller perspektivene på samenes situasjon og gir et godt grunnlag for sammenlikninger.

Forfatterne fra Norge er Jan Åge Riseth og Paul Pedersen fra Norut Samfunn, Henry Minde, Torill Nyseth, Per K. Hætta og Else G. Broderstad fra Universitetet i Tromsø, Åke Jünge fra Levanger Videregående skole og Erling Berge fra Universitetet i Trondheim. De øvrige forfatterne er fra Sverige, Australia, New Zealand, USA, Korea, Vietnam, Japan og Kina

Discourses and Silences. Indigenous Peoples, Risks and Resistance er basert på et samarbeid etablert rundt en urbefolkningssesjon på verdenskongressen i bygdesosiologi i Trondheim sommeren 2004. Boka er redigert av Garth Cant, Anake Goodall & Justine Inns og er utgitt av the Department of Geography, the University of Canterbury på New Zealand.

Forfatterne tilhører forskjellige urbefolkninger og er forskere eller akademikere som arbeider i forhold til urbefolkninger.

Du kan bestille boka her:

Du kan også laste ned innholdsfortegnelsen her (pdf):

Innholdsfortegnelse Discources and Silences

Kontaktperson hos Norut Samfunn:

Seniorforsker Jan Åge Riseth