Norut fusjonerer med NORCE

Norut fusjonerer med NORCE

April 1, 2019
Head of Communication

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

Målet med fusjonen er å styrke den samlede forskningsinnsatsen i Norge, og å øke forskningskraften inn mot bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i nord.

Når Norut i dag blir en del av NORCE, har konsernet 1000 ansatte på 10 lokaliteter i hele Norge, og en omsetning på omlag 1,3 milliarder kroner.

- Med denne utvidelsen vil vi også få en mer nasjonal rolle og styrket aktivitet i nordområdene, sier styreleder i NORCE Hans Olav Lindal.

Næringslivet og offentlige myndigheter i Nord-Norge får på sin side lettere tilgang til større forskningsressurser som supplerer den kompetansen som allerede finnes i landsdelen.

Forskningsinstituttet Norut har hatt kontorer i alle de tre nordligste fylkene, med hovedkontor i Tromsø. Ved virksomhetsoverdragelsen blir alle de 70 Norut-ansatte, som er fordelt på kontorer i Alta, Tromsø, Bardu og Bodø, med inn i det nye konsernet som har hovedkontor i Bergen.

Fire av forskningslederne i NORCE får kontorsted i Tromsø. Nasjonale aktiviteter knyttet til jordobservasjon, droner, arktiske bærekraftige samfunn og Barents Biocentre Lab vil bli ledet fra Tromsø-kontoret.

Dette er NORCE

NORCE ble etablert 1.10.2018, gjennom en fusjon av fem forskningsinstitutt på Sør- og Vestlandet.

NORCE har hovedkontor i Bergen - men konsernet har betydelige aktivitet langs hele kysten: Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

NORCE har 1000 ansatte fra over 40 ulike nasjoner.

NORCE har 6 forskningsområder: Teknologi, Helse, Energi, Miljø, Klima og Samfunn.

NORCE omsetter for 1,3 milliarder NOK.

Styreleder: Hans Olav Lindal.

Administrerende direktør: Elisabeth Maråk Støle.

Les også

Økt forskningskraft i nord