Viste betongmuskler

Viste betongmuskler

June 6, 2006

Her viser Norut Teknologi hvem som er tungvekteren på betong. Med samarbeidspartnere fra Norge, Sverige, Danmark, Russland, Frankrike, Polen, Tyskland, Ungarn, Iran og USA gjennomfører Norut det strategiske instituttprogrammet Recon - Renewal of Concrete Infrastructure.

Programmet går over perioden 2004 til 2008, det er finansiert av Norges Forskningsråd og har som hovedmålsetning «å øke forståelsen om korrosjon av armering i betong, og dets innvirkning på betongkonstruksjoners kapasitet og sikkerhet, samt å utvikle nye innovative materialer for vedlikehold og reparasjoner i denne kontekst».

Spises opp

En som tar seg tid til å se nærmere etter, eksempelvis tar en kort stopp på Rombaksbrua, vil oppdage at dette er emner som er svært så aktuelle:

- Bikubemønster i betongen viser at det er «mye interessant» som foregår inne i betongen, konstaterer Norut-direktør Terje Nordvåg.

Det har også forekommet at relativ nye bruer er blitt revet fordi korrosjon har tatt fullstendig overhånd - slik det skjedde med Ullasund bru som måtte fjernes bare 29 år etter at den ble åpnet. Forklaringen er at havsalt trenger inn til jernet inne i betongkonstruksjonen og i løpet av kort tid «spiser opp» armeringen.

Forbedringer

Prosjektleder for Recon er forskningleder ved Norut, Roy Antonsen. Prosjektet har en kostnadsramme på 15 millioner kroner, og skjer i et samarbeid med blant annet Danmarks Tekniske Universitet, Luleå Tekniske Universitet og med NTNU i Trondheim.

Internasjonal koordinator er den danske professoren Bjørn Täljsteen.

Til en påpekning er dette er utfordringer som det har vært snakket lenge om, og som det synes å være økt fokus på av de som eier både bruer, kaier, dammer, bygninger og andre konstruksjoner, svarer Antonsen:

- Det er tegn som tyder på at ting er i ferd med å forbedre seg. Vegvesenet har for eksempel en godt utviklet vedlikeholdsstrategi der nasjonal og internasjonal kompetanse som finnes på området, blir benyttet.

Enorme summer

Han peker på at etaten besitter en portefølje på rundt 20.000 kystbruer.

- Det er klart at det betinger betydelig rehabilitering, sier forskningslederen.

- Kystverket har også initiert prosjekter i samarbeid med Norut, sier Antonsen som fastslår at en viktig og stor del av Noruts virksomhet er knyttet til rehabilitering av betongkonstruksjoner.

Han må likevel konstatere at mange byggherrer - flere offentlige etater - ikke er nok oppmerksom på problemer som gjelder nedbryting av konstruksjoner.

Han gir opp å antyde hvor store summer som står på spill i de skandinaviske landene.

Verdifullt

- Men det er snakk om mange milliarder. Det er viktig å merke seg at jo lengre en utsetter vedlikehold og rehabilitering, jo større vil sluttregningen bli, siden hastigheten på nedbrytningsprosesser ofte øker når de får utvikle seg uten at noe gjøres.

Han sier at det er svært verdifullt å møte de andre samarbeidende deltakere slik det skjedde i Recon-prosjektet i Narvik rett før påske.

- Vi utveksler erfaringer og forteller om metoder som enkelte forskere og institusjoner har utviklet for rehabilitering av betong.

Gjennom det strategiske instituttprogrammet Recon arbeider Norut Teknologi blant annet med å utvikle pålitelige metoder for å kunne beregne restkapasitet for betongkonstruksjoner utsatt for armeringskorrosjon.

Fire stipendiater er ansett i prosjektperioden.

Artikkel i " I vekst", et næringsmagasin utgitt av Fremover 24.05.06. Av Fritz Hansen