Samarbeider med Russland

Samarbeider med Russland

April 13, 2007

Norut Teknologi skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk Tekniske Universitet og Høgskolen i Narvik. Prosjektet heter "Kompetanseheving over grensene" og er finansiert av Barentsekretariatet.

Prosjektet gjennomføres gjennom veiledning av hovedoppgaver for masterstudenter fra Norge og Russland. Dette vil foregå i samarbeid med en bedrift eller institusjon nasjonalt eller internasjonalt i begge landene. Studentene vil få et kort opphold i Norge og Russland for å jobbe intensivt med en norsk og en russisk veileder.

Seminarer i Norge og Russland

Det vil bli arrangert to seminarer i Narvik og Arkhangelsk innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Her vil norske og russiske studenter, deres veiledere fra Arkhangelsk tekniske universitet og Norut Teknologi samt representanter fra Høgskolen i Narvik delta.

En av hensiktene med prosjektet er også å etablere kontakt mellom russiske og norske partnere og å organisere norsk-russiske forskningsgrupper innenfor aktuelle områder.

Les mer her: Pressemelding Fremover 12.04.07

 

Kontaktperson: Irina Sæther