INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017

INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2017
Volume: 
1/2017

Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016.

Dette notatet oppsummerer de mest sentrale resultatene fra VRI3 forskningsprosjektet for Finnmark.