Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)

Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2016
Volume: 
4/2016
Rapporten oppsummerer og analyserer ringvirkninger Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord‐Norge. Vi vektlegger lokale og regionale sysselsettingseffekter av utbyggingsprosjektet Goliat samt leveranseandeler fra Nord‐Norge til utbyggingsprosjektet.