Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?

Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Conference
Year: 
2013
Volume: 
Klimadagen 13.9.2013.