Publications

Publications

Showing 2183 publications
Page 6 of 55
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse
 • Arnt Fløysand
 • Rune Njøs
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2016
How to secure indigenous capacity in New industries (2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
2016
Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data
 • Eirik Malnes
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
2016
Innovating in MNCs Innovation modes and outcomes at play
 • Heidi Wiig Aslesen
 • Katja Maria Hydle
 • Vigdis Nygaard
2016
Klimautfordringer og konsekvenser for reindrifta - Hva skjer med reinbeitene i Nordland når vintrene blir mildere og vekstsesongen lengre?
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
2016
Multi-sensor fractional snow cover mapping by fusion of Sentinel-1 and Sentinel-3 data
 • Rune Solberg
 • Øystein Rudjord
 • Øivind Due Trier
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
 • Ingar M. Arntzen
 • Njål T. Borch
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
General approach to determine disulfide connectivity in cysteine-rich peptides by sequential alkylation on solid phase and mass spectrometry
 • Anastasia Albert
 • Jacobus Johannes Eksteen
 • Johan Isaksson
 • Myagmarsuren Sengee
 • Terkel Hansen
 • Terje Vasskog
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Trond Nilsen
2016
Understanding more about speed of Innovation: the case of an SME in a rural context
 • Line Mathisen
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen
2016
From science and policy to people and back: Processes of risk communication
 • Gunhild Hoogensen Gjørv
 • Evgeny Bojko
 • Sonja Grossberndt
 • Alena Bartonova
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Anne Katrine Normann
 • Natalia Kukarenko
 • Elena Golubeva
 • Svetlana Britvina
 • Sindre Myhr
2016
Discrete element modeling of masonry structures: Validation and application
 • Bora Pulatsû
 • Eduardo Martins Bretas
 • Paulo B. Lourenco
2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)
 • Jan Åge Riseth
2016
Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: a questionnaire-based survey among reindeer herders
 • Morten Tryland
 • Solveig Marie Stubsjøen
 • Erik Olof Ågren
 • Bernt Johansen
 • Camilla Kielland
2016
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North
 • Trond Nilsen
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016)
2016
Cryptophane-A doped polymers for methane sensing
 • Martin Ingvaldsen
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Susan Lindecrantz
 • Magnus Engqvist
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
SARiNOR - Delt situasjonsforståelse
 • Jan Håvard Skjetne
 • Yngve Antonsen
 • Stian Anfinsen
2016
In situ field measurements of the temporal evolution of low-frequency sea-ice dielectric properties in relation to temperature, salinity, and microstructure
 • Megan Eileen O'Sadnick
 • Malcolm Ingham
 • Hajo Eicken
 • Erin Pettit
2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks.
 • Jan Åge Riseth
2016
Seismic assessment of concrete dams in Norway
 • Eduardo Martins Bretas
2016
Reguleringsplan for Tamok Fjellbygd. Konsekvensutredning for tema reindrift. Rapport 13/2016.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2016
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015
 • Geir Bye
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Effect of Cut-Out Openings on the Axial Strength of Concrete Walls
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Cristian Sabău
 • Thomas Blanksvärd
2016
Norsk fjellnatur - Fra kyst til innland, fra sør til nord. GLORIA-NORGE, et overvåkingsprogram for fjellvegetasjon – årsrapport for 2014
 • Sølvi Wehn
 • Jarle Inge Holten
 • Stein Rune Karlsen
2016
On-chip methane sensors based on cryptophane-A cladded waveguide interferometers
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Magnus Engqvist
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Ocean Doppler anomaly and ocean surface current from Sentinel 1 tops mode.
 • Harald Johnsen
 • Vegard Nilsen
 • Geir Engen
 • Alexis A. Mouche
 • Fabrice Collard
2016
Numerical Modelling of Masonry Dams Using the Discrete Element Method
 • Eduardo Martins Bretas
2016
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2016
Drivers for Arctic shipping
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Anne Katrine Normann
 • Anders Moe
 • A. Moe
 • Rune Rautio
 • Lawson Brigham
 • S. Berger
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Reduction kinetics of commercial haematite pellet in a fixed bed at 1123-1273 K
 • Reza Beheshti
 • John Are Moosberg-Bustnes
 • Mark William Kennedy
 • Ragnhild Elizabeth Aune
2016
Changes in greening in the high Arctic: Insights from a 30 year AVHRR max NDVI dataset for Svalbard
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Stian Solbø
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Ronny Aanes
 • Brage Bremset Hansen
2016
Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2016
On-chip methane sensing with a cryptophane-A cladded Mach-Zehnder interferometer
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Spatial variations in fault friction related to lithology from rupture and afterslip of the 2014 South Napa, California, earthquake
 • Michael A. Floyd
 • Richard J. Walters
 • John R. Elliott
 • Gareth J. Funning
 • Jerry L. Svarc
 • Jessica R. Murray
 • Andy Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Roland Bürgmann
 • Ingrid A. Johanson
 • Tim J. Wright
2016

Pages