Publications

Publications

Showing 209 publications
Page 1 of 6
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
 • Rita Sørly
2018
An Overwiew of the MOSIDEO/CIRFA Experiments on Behavior and Detection of Oil in Ice
 • Christian Petrich
 • Megan Eileen O'Sadnick
 • Camilla Brekke
 • Marianne Myrnes
 • Sønke Maus
 • Martina Lan Salomon
 • Sofie Woelk
 • Tom Grydeland
 • Rolf-Ole Rydeng Jenssen
 • Hajo Eicken
 • Marc Oggier
 • Laurent Ferro-Famil
 • Harkati Lekhmissi
 • Ott Rebane
 • Nils Reimer
2018
The Sentinel-1 constellation for InSAR applications: Experiences from the InSARAP Project.
 • Yngvar Larsen
 • P. Marinkovic
 • J. F. Dehls
 • Zbigniew Perski
 • A. J. Hooper
 • T. J. Wright
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017
Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
2017
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Tundra Greenness
 • Howard E. Epstein
 • Uma S. Bhatt
 • M. K. Raynolds
 • D.A. Walker
 • B.C. Forbes
 • T. Horstkotte
 • M Macias-Fauria
 • A. Martin
 • G.K. Phoenix
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
 • Per Fauchald
 • Hannah Vickers
 • R. Myneni
 • C. Dickerson
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Contingency  Path  Planning  for  Hybrid-electric UAS
 • Anthony Reinier Hovenburg
 • Fabio Augusto de Alcantara Andrade
 • Christopher Dahlin Rodin
 • Tor Arne Johansen
 • Rune Storvold
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Autonomous UAV surveillance of a ship’s path with MPC for Maritime Situational Awareness
 • Fabio Augusto de Alcantara Andrade
 • Rune Storvold
 • Tor Arne Johansen
2017
Mission Performance Trade-offs of Battery-powered sUAS
 • Anthony Reinier Hovenburg
 • Tor Arne Johansen
 • Rune Storvold
2017
Gaussian Field Current Estimation from Drift Sea Ice Tracking with the Labeled Multi-Bernoulli Filter
 • Jonatan Olofsson
 • Andreas Lindahl Flåten
 • Clas Veibäck
 • Tom Rune Lauknes
2017
Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
2017
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Timing - small step for developers, giant leap for the media industry.
 • Njål Trygve Borch
 • Francois Daoust
 • Ingar M Arntzen
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Antonio Remartinez
 • Peter Oesch
 • Anton Civit
2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks.
 • Jan Åge Riseth
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Using 2D InSAR, dGNSS and structural field data to understand the deformation mechanism of the unstable rock slope Gamanjunni 3, northern Norway
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • Thierry Oppikofer
 • John F. Dehls
 • Reginald Hermanns
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Trond Eiken
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015
Kampen om kystsonen
 • Arild Buanes
2015
Likheter og forskjeller i samepolitiske saker og gryende samisk nasjonalbygging
 • Paul Pedersen
2015
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015

Pages