Publications

Publications

Showing 2 publications
Page 1 of 1
FEI - Fiskerienes Elektroniske Informasjonstjeneste
  • Ellen Brox
  • Svein Arne Solbakk
  • Jarle Løvland
1989
Transport og betjening av FEI-tjenester, brukergrensesnitt
  • Ellen Brox
  • Hallvard Olaisen
  • Terje Wold
  • Gaute Nessan
1989