Publications

Publications

Showing 80 publications
Page 1 of 2
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
Satellite acquisition and Field measurement plan
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
2004
Envisnow - Annual technical progress report
 • E. Malnes
2004
In whose interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning.
 • A. Buanes
 • S. Jentoft
 • G. R. Karlsen
 • A. Maurstad
 • S. Søreng
2004
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Technique for Snow Water Equivalent Retrieval using the Delta-K Interferometric SAR Processing
 • E. Malnes
 • J.B. Rydningen
2004
Envisnow - Technology Implementation Plan
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2004
The urban ethos. Locality and youth in North Norway
 • U. D. K. Bæck
2004
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
 • Frode Gundersen
2004
Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark
 • Arne Rydningen
 • Inge Berg Nilssen
2004
EO Science Review.
 • H. Johnsen
2004
Arena Romklynge - sluttrapport
 • J. B. Rydningen
2004
The Frozen Fillet: The Fish that Changed North Norway?
 • B. P. Finstad
2004
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
2004
Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid: planlegging,prosjekt,avtale,partnerskap
 • Asle Farner
2004
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation og ASAR Wave Mode Products
 • H. Johnsen
 • V. Kerbaol
2004
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 • Elisabeth Angell
2004
Aspects of a twopasture-herbivore model
 • J. Å. Riseth
 • A. Vatn
2004
Impact of changing socio-economic and cultural factors on the stability of co-operative large scale grazing systems.
 • Katharina Niemeyer
 • Jan Åge Riseth
2004
En arktisk fiskeristormakt
 • Alf Håkon Hoel
 • Bjørn-Petter Finstad
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
ERS-2 Firn line Detection Svartisen.
 • R. Storvold
 • K.A. Høgda
 • M. Indregard
 • I. Lauknes
2004
Vindkraftstrategier for Finnmark
 • Eva Josefsen
 • Bernt Holst
 • Inge Berg Nilssen
2004
Preferanser og grunnlag for valg sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne
 • Unn Doris Karlsen Bæck
2004
Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management? Reflections on Institutional Challenges for the Sámi in Norway
 • Jan Åge Riseth
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
ERS-1/2 Tandem InSAR DEM Svartisen.
 • M. Indregard
 • K.A. Høgda
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2004
Sametinget som likestillingspolitisk arena
 • Eva Josefsen
2004
Constant Modulus and Reduced PAPR Block Differential Encoding for Frequency-Selective Channels
 • Y. Larsen
 • G. Leus
 • G. B. Giannakis
2004
Release of TNF-alpha from in vitro-stimulated monocytes is negatively associated with serum levels of apolipoprotein B in patients with type 2 diabetes
 • Svetlana Zykova
 • Johan Svartberg
 • Rolf Seljelid
 • Hege Iversen
 • A Lund
 • Dmitri Svistounov
 • Trond Geir Jenssen
2004
Government financial transfers to the fish harvesting, processing and aquaculture industries. Norway 1990-2002
 • Øystein Hermansen
 • Ola Flaaten
2004
Airborne InSAR DEM Engabreen. Campaign and Results
 • K. A. Høgda
 • M. Jackson
 • T. Geist
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
 • H. Elvehøy
 • H. Johnsen
2004
Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms
 • Birgit Abelsen
2004
Vegetation Changes in the Nordic Mountain Birch Forest: the Influence of Grazing and Climate Change
 • H. Tømmervik
 • B. Johansen
 • I. Tombre
 • D. Thannheiser
 • K. A. Høgda
 • E. Gaare
 • F. E. Wielgolaski
2004
Dual-frequency dual-wavenumber formulations of harmonizable random fields
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
2004
"Kunsten er ikke å få en ide..."
 • Toril Merete Ringholm
2004
Et Teknologisk Konsept for et Helhetlig Overvåknings- og Informasjonssystem for Marint Miljø og Fremmedstoffer i Fisk.
 • L.K. Vognild
 • E. Brox
 • M.L.H. Wasmuth
2004
Markedsinformasjon om naturbaserte turister
 • Mehmet Mehmetoglu
 • Birgit Abelsen
2004
Searching in variably connected P2P networks. Conference Las Vegas
 • Njål Borch
 • Lars Kristian Vognild
2004

Pages