Publications

Publications

Showing 137 publications
Page 1 of 4
Shunt isolation in silicon solar cells by chemical etching
 • Anna Malou Petersson
 • Dilip Chithambaranadhan
 • Quang Hong Nguyen
 • Robert Goldberg
 • Timothy Lommasson
 • Tobias Boström
2010
Estimation of Ambiguity Functions With Limited Spread
 • Heidi Hindberg
 • Sofia Olhede
2010
"La respiración como interfaz de usuario para programas de rehabilitación pulmonar: adquiriendo senales respiratorias con el mando de la Wii" [Respiration as user interface for pulmonary rehabilitation: acquisition of breathing signals with the Wii R
 • Julian Guirao Aguilar
 • Vincente Traver Salcedo
 • Johan Gustav Bellika
 • Luis Fernandez Luque
2010
Statoil i nord - tre portretter. Fremtiden i nord sett fra en global aktør
 • Vigdis Nygaard
2010
VRI - TROMS MOT 2017. Rapport fra VRI foresight, Sommarøy 3.- 4. mai 2010.
 • May-Britt Ellingsen
2010
En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 • Vigdis Nygaard
 • Ivar Lie
 • Stig Halgeir Karlstad
2010
Meeting the needs of your customer in export marketing channels: A two-edged sword?
 • Gro Alteren
2010
Nordområdesatsinga i det nordlege offentlege rom
 • Per Selle
2010
Reindrift og områdevern (Reindeer husbandry and protected areas)
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
2010
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
Matching and settlement patterns: The case of Norway
 • Mikko Antti Moilanen
2010
A Flexible and Collaborative Middleware for an Unmanned Aerial Vehicle Platform: When one-fit-all solution is required
 • Domingo Diez Barrero
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
2010
Samiske rettigheter og utvikling i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning
 • Inge Berg Nilssen
 • Truls Flatberg
 • Ivar Lie
 • Lars H. Vik
2010
Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2010
Personalized Health Applications in the Web 2.0: The Emergence of a New Approach.
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatjana Burkow
 • Lars K. Vognild
2010
Samiske rettigheter og utviklingen i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
Satellittovervåkning av snø på reinbeiter i Torneträsk området.[Satellite Remote sensing of snow on reindeer pastures in theTorneträsk region]
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2010
LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ann Therese Lotherington
2010
Changing the record: the inter-professional, subjective and embodied effects of electronic patient records
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2010
Personalized health applications in the Web 2.0: The emergence of a new approach
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatiana Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
The Norwegian Sámi Parliament and Sámi Political Empowerment
 • Eva Josefsen
2010
Rekruttering og bolyst i Finnmark. Fra bedrifters og kommuners ståsted.
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
2010
Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord
 • Vigdis Nygaard
 • Monica Bjerklund
2010
Snow, Ice and Reindeer Pasture Facing Climate Change.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonsson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
2010
Statens nordområdesatsning
 • Elisabeth Angell
2010
Potential effects of temperature increase on forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway.[Potensiell fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av temperaturøkning]
 • Stein Rune Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
Personalized health applications in the Web 2.0: The emergence of a new approach
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
Motivations and Challenges of EPatients in YouTube
 • Luis Fernandez-Luque
 • VR Beachy
 • B Woods
 • L Parrott
 • K Sparling
2010
Forbedret pollenvarsel ved hjelp av MODIS-NDVI satellittdata
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Hallvard Ramfjord
 • Trond Einar Brobakk
2010
Evaluering av driftstilskuddsordningen for duodji 2005-2009
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2010
Undersøkelse av støy i Hammerfest under normal drift på Melkøya
 • Vigdis Nygaard
2010
Scale Mixture of Gaussian Modelling of Polarimetric SAR data.
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2010
Counterattack - Video Games to Promote Health
 • Ellen Brox
 • Luis Fernandez Luque
 • Torunn A. Tøllefsen
2010
“Reindeer Herders in Finland: Pulled to Community-based Entrepreneurship & Pushed to Individualistic Firms".
 • Leo-Paul Dana
 • Jan Åge Riseth
2010
A Flexible and Collaborative Middleware for an Unmanned Aerial Vehicle Platform: When one-fit-all solution is required
 • Domingo Diez Barrero
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
2010
Virtual worlds to enhance Ambient-Assisted Living
 • Daniel Cascado
 • SJ Romero
 • A Brasero
 • S Hors
 • Luis Fernandez-Luque
 • JL Sevillano
2010
Access control to BitTorrent swarms using closed swarms
 • Njål Trygve Borch
 • Keith Michell
 • Ingar M Arntzen
 • Dusan Gabrijelcic
2010
ERS Wave mission reprocessing – QC support - Envisat mission extension support, Progress Report No.1 - 2010
 • Harald Johnsen
 • Fabrice Collard
2010

Pages