Publications

Publications

Showing 180 publications
Page 1 of 5
The north Scandinavian pattern of migration among the young adult population 2000-2005
 • Mikko Antti Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
Improving response rate and quality of survey data with a scratch lottery ticket incentive
 • Frank Olsen
 • Birgit Abelsen
 • Jan Abel Olsen
2012
Wave mode processing algorithms, product validation and assimilation. Wave retrievals and applications - White Paper
 • Fabrice Collard
 • L Aouf
 • Harald Johnsen
2012
The impact of terrain correction of polarimetric SAR data on glacier change detection
 • Vahid Akbari
 • Yngvar Larsen
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2012
Virkemiddelstudien, foreløpig oppsummering
 • May-Britt Ellingsen
2012
Etablering av overvåking av vekstsesongen langs et kyst - innland transekt i Midt Norge. Et delprosjekt innen GLORIA Norge (4/2012)
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • Jarle I. Holten
 • Sølvi Wehn
2012
IV A Nord Evaluering av gjennomføringsorganisasjonen
 • Vigdis Nygaard
2012
Sysselsettingsutvikling i kulturnæringer i Finnmark
 • Ivar Lie
2012
Å måle resultater og effekter av lokalt tilflyttingsarbeid-med eksempler fra Tilflytting for enhver pris?
 • Marit Aure
2012
Kunnskapsløftet 2006 Samisk – Mot en likeverdig skole? Sluttrapport fra evalueringsarbeidet av LK06S
 • Marit Solstad
 • Vigdis Nygaard
 • Karl Jan Solstad
2012
Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren
 • Elisabeth Angell
 • Aila Marge Varsi Balto
 • Eva Josefsen
 • Paul Pedersen
 • Vigdis Nygaard
2012
The northern Scandinavian regions - similarities and differences
 • Mikko Antti Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
A Review of Bioeconomic Modelling of Habitat-Fisheries Interactions
 • Naomi Foley
 • Claire W. Armstrong
 • Viktoria Kahui
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Siv Reithe
2012
SAR wave processing – improvements towards Sentinel-1 mission
 • Harald Johnsen
 • Fabrice Collard
2012
Games and the Social Group as Motivation to Exercise
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2012
Kommunen som kjøpesenter
 • Toril Merete Ringholm
2012
Sør-Troms/Nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur (7/2012)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
 • Sindre Myhr
2012
Sámi giellaguovddážiid árvvoštallan (2012:6)
 • Vigdis Nygaard
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
 • Karl Jan Solstad
2012
Utvikling i befolkning, arbeidsmarked, utdanningsnivå og næringsliv i Finnmark.
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2012
ReCover: Services for the Monitoring of Tropical Forest to Support REDD+
 • Tuomas Häme
 • L. Sirro
 • E. Cabrera
 • Jörg Haarpaintner
 • Johannes Heinzel
 • J. Hämäläinen
 • B. de Jong
 • F. Paz Pellat
 • D. Pedrazzani
 • J. Reiche
2012
Máhttolokten 2006 – Sámi Seammaárvosaš skuvlla guvlui
 • Marit Solstad
 • Vigdis Nygaard
 • Karl Jan Solstad
2012
Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
 • Sindre Myhr
2012
Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring
 • Anniken Førde
 • Toril Merete Ringholm
2012
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Eldar Gaare
 • Bernt Johansen
 • Dietbert Thannheiser
2012
A prototype social learning platform for children with diabetes type 1
 • Peter Bomark
 • Gunn Judit Evertsen
 • Ellen Brox
 • Johannes Hirche
 • Pia Yliraisanen-Seppanen
2012
Synthesis and docking of 4-triazolyl substituted piperidine derivatives as novel renin inhibitors
 • Rianne Harmsen
 • Annfrid Sivertsen
 • Davide Michetti
 • Bjørn Olav Brandsdal
 • Leiv K. Sydnes
 • Bengt Erik Haug
2012
Forskning om innovasjon i norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2012
Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Audun Iversen
 • Thorkel C. Askildsen
 • Eirik Mikkelsen
2012
Evaluering av samiske språksentre (2012:6)
 • Vigdis Nygaard
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
 • Karl Jan Solstad
2012
Nasjonale diskurser og samiske identitet(er)
 • Trine Kvidal
2012
Trust - a key to innovation?
 • May-Britt Ellingsen
2012
Habitatmodell for lirype i Finnmark
 • Åshild Ø. Pedersen
 • Jane Uhd Jepsen
 • Martin Biuw
 • Bernt Johansen
2012
Sea ice monitoring from space with synthetic aperture radar
 • Torbjørn Eltoft
 • Wolfgang Dierking
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Necip Gokhan Kasapoglu
 • Thomas Kræmer
2012
Displacement monitoring at Svartevatn dam with interferometric SAR
 • Malte Vöge
 • Regula Frauenfelder
 • Yngvar Larsen
2012
Vegetation mapping of Svalbard utilising Landsat TM/ETM+ data
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
2012
User Centric Social Diabetes Game Design for Children
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
 • Peter Bomark
 • Johannes Hirche
 • Pia Yliraisanen-Seppanen
2012
Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway
 • Siri Gerrard
 • Torunn Berger
 • Ingrid Hovda Lien
 • Lise Nordbrønd
 • Halldis Valestrand
 • Paul Pedersen
 • Andreas Westgård
2012
Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland
 • Toril Merete Ringholm
2012
Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland (13/2012)
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2012
Kunnskapsløftet 2006 Samisk - mot en likeverdig skole?
 • Karl Jan Solstad
 • Vigdis Nygaard
 • Marit Solstad
2012

Pages