Publications

Publications

Showing 121 publications
Page 1 of 4
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015
 • Geir Bye
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Large slope deformations detection and monitoring along shores of the Potrerillos dam reservoir, Argentina, based on a small-baseline InSAR approach
 • Clement Michoud
 • Valerie Baumann
 • Tom Rune Lauknes
 • Ivanna M Penna
 • Marc-Henri Derron
 • Michel Jaboyedoff
2016
Challenges to new path development in green Arctic wind (2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Trond Nilsen
2016
On-chip methane sensors based on cryptophane-A cladded waveguide interferometers
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Magnus Engqvist
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
 • Yngvar Larsen
 • Kjell Arild Høgda
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
 • Eirik Malnes
 • Hannah Vickers
2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway. (16/2016)
 • Jannike Falk-Andersson
 • Magnar Forbord
 • Birger Vennesland
2016
Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn (2016)
2016
On-chip methane sensing with a cryptophane-A cladded Mach-Zehnder interferometer
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2016
Wine Sector: Companies' Performance and Green Economy as a Means of Societal Marketing.
 • Stefano Bresciani
 • Alberto Ferraris
 • Gabriele Santoro
 • Heidi Rapp Nilsen
2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Monica Sund
2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)
 • Nils Håheim-Saers
2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse
 • Arnt Fløysand
 • Rune Njøs
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2016
Norsk fjellnatur - Fra kyst til innland, fra sør til nord. GLORIA-NORGE, et overvåkingsprogram for fjellvegetasjon – årsrapport for 2014
 • Sølvi Wehn
 • Jarle Inge Holten
 • Stein Rune Karlsen
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
Sentinel-1 SAR interferometry for deformation monitoring applications - lessons learned from the ESA SEOM InSARap study
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Zbigniew Perski
 • John F. Dehls
2016
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway.
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms. NGU Rapport 2016.031
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • J. F. Dehls
 • T. Oppikofer
 • R.L. Hermanns
 • E Dalsegg
 • Lene Kristensen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
General approach to determine disulfide connectivity in cysteine-rich peptides by sequential alkylation on solid phase and mass spectrometry
 • Anastasia Albert
 • Jacobus Johannes Eksteen
 • Johan Isaksson
 • Myagmarsuren Sengee
 • Terkel Hansen
 • Terje Vasskog
2016
Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Something is "subsiding" in the state of Denmark - Operational prospects for nationwide subsidence mapping with Sentinel-1
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
2016
Arctic games: an analytical framework for identifying options for sustainable natural resource governance
 • Scott G. Cole
 • Gerda Kinell
 • Tore Söderqvist
 • Cecilia Håkansson
 • Linus Hasselström
 • Sergei Izmalkov
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Maria Noring
 • Audun Sandberg
 • Eric Sjöberg
 • Åsa Soutukorva
 • Frida Franzén
 • Yulia Khaleeva
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016
Do indigenous interests have a say in planning of new mining projects? Experiences from Finnmark, Norway
 • Vigdis Nygaard
2016
Building an indicator to characterize the thermal conditions for plant growth on an Arctic archipelago, Svalbard
 • Daniel Joly
 • Geir Arnesen
 • Eirik Malnes
 • Lennart Nilsen
2016
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North
 • Trond Nilsen
2016
Quad-polarimetric SAR for detection and characterization of icebergs
 • Vahid Akbari
 • Camilla Brekke
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Rune Storvold
 • Agnar Holten Sivertsen
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Are we drowning? A case study of land subsidence over Thyborøn, Denmark, from ERS and Sentinel-1 imagery and high-precision leveling measurements
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Timing - small step for developers, giant leap for the media industry.
 • Njål Trygve Borch
 • Francois Daoust
 • Ingar M Arntzen
2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)
 • Jan Åge Riseth
2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Trine Josefine Olsen Carlsen
 • Anastasia Albert
 • Susann Skagseth
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • Arild Buanes
 • Ingvild Nylund
2016
Changes in greening in the high Arctic: Insights from a 30 year AVHRR max NDVI dataset for Svalbard
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Stian Solbø
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Ronny Aanes
 • Brage Bremset Hansen
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016

Pages